Som hjälper er att inte göra dom misstag jag redan hjälpt andra att göra

KM-Teknik består av Kent Molinder och är ett enmans företag som har 20 års erfarenhet

av mät, kontroll, kvalitetsteknik och produktionsteknik inom skärande bearbetning,

gjutning, ytbehandling, plastindustri, plåtbearbetning och försäljning av mätutrustning.

 

Uppdragsgivare har varit inom affärsområden, så som medicin, försvarsmaterial,

flyg/rymdindustri, traditionell verkstadsindustri, fordonsindustri och telekom.

 

Genom åren har det visat sig att nästan ingen ansträngning är för stor när det gäller att

kvalitetssäkra sin verksamhet.

 

KM-Tekniks affärsidé är att hjälpa sina kunder med detta och därigenom få den

ekonomiska och konkurrensmässiga fördel ett kvalitetsarbete ska ge.

 

Ett väl genomfört kvalitetsarbete bör ge minskade kvalitetskostnader, snabbare flöden

och ”lugn” i hela verksamheten.

Den breda konsulten

Startsida
Verksamhet
CV